Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi

0
2047
Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri
Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri

Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili

 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programının amacı; sanat dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, estetik beğeni düzeyi yüksek, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.

Verilen Derece nedir?

 Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programı, yüksek öğretimde Müzik sanat alanı içindeki Kompozisyon dalını temel alan birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Müzik Bölümü (Kompozisyon ve Orkestra Şefliği) Lisans derecesine sahip olunur.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Adayların lise ve dengi okul diplomasına sahip olması ve iki aşamalı olarak yapılan özel yetenek sınavlarında başarılı olması gerekir. Sınavın ilk aşamasında adayların, müzikal duyuş, kavrayış ve hafızasını belirlemek üzere testler uygulanır. Konservatuvar bünyesinde faaliyet gösteren bir liseden mezun olanlar sınavın birinci aşamasından muaf tutulur. Özel yetenek sınavının ikinci aşamasında ise başvurduğu Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı programını yürütmek için gerekli olan temel birikimin bulunup bulunmadığı, yaratıcılığı ve kompozisyon yazmaya yatkınlığı araştırılır.

Mezunların İstihdam Profilleri (İş Bulma Olanakları ve Yerleri)

 Mezun olduğu anasanat dalına ilişkin performans düzeyine göre yurt içinde ve yurt dışında besteci, orkestra şefi, eleştirmen olarak çalışabilir, özel sektörde veya müzik ve sahne sanatları alanlarına ilişkin eğitim veren çeşitli yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı olarak görev alabilirler.

Müzik Teorisi Ve Kompozisyon Nedir. Üniversite Yüksek Lisans Öğrenimi Hedef Ve Şartları Nedir. Üniversite Eğitimi Programı Amacı Yapısı Nasıldır Besteci Bestekar 2017 Son Amatör
Müzik Teorisi Ve Kompozisyon Nedir. Üniversite Yüksek Lisans Öğrenimi Hedef Ve Şartları Nedir. Üniversite Eğitimi Programı Amacı Yapısı Nasıldır Besteci Bestekar 2017 Son Amatör

Program Amacı ve  Yeterlilikleri nedir?

1. Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
2. Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
3. Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak.
4. Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
5. Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
6. Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak.
7. Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
8. Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
9. Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
10. Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak.
11. Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak.
12. Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak.

Besteci Kimdir Besteci Bestekar Farklı Mıdır Bestecilik Nedir Free Music Sheets Musik Note Notası Score Müzik Anahtar Sol Ne Demek Composer Nota Dia Compositor
Besteci Kimdir Besteci Bestekar Farklı Mıdır Bestecilik Nedir Free Music Sheets Musik Note Notası Score Müzik Anahtar Sol Ne Demek Composer Nota Dia Compositor

Program Hedef ve Kazanımları

BECERİ Bilişsel – Uygulamalı
 • Alanında sahip olduğu bilgi birikimi ile müzik eserlerini anlama ve analiz etme becerisini kazanmak.
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
BİLGİ Kuramsal – Uygulamalı
 • Müzik alanının ilişkili olduğu sanat alanları ve diğer disiplinlerle (felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi) arasındaki etkileşim konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Müzik kültürü ve müzik estetiğine ilişkin temel bir bilgi birikimi kazanmak.
YETKİNLİK Alana Özgü Yetkinlik
 • Müzik alanındaki ulusal ve uluslararası estetik değerlerin farkında olmak.
 • Müzik eserlerinin tasarlanmasına yönelik olarak teknik ve estetik yeterliğe sahip olmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
 • Alanıyla ilgili konuları, yazılı ve sözlü iletişimde Türk dilini etkin bir şekilde kullanarak aktarmak.
 • Alanıyla ilgili uluslararası literatürü ve etkinlikleri izlemek ya da bu tür etkinlikler içinde yer almak için bir yabancı dili kullanmak.
 • Sanat dalına ilişkin kazandığı becerileri iş hayatında kullanmak.
 • Tek başına veya grup olarak gerçekleştirilen müziksel performanslar sırasında uyumlu ve üretken olarak çalışmak,
Öğrenme Yetkinliği
 • Gerçekleştirdiği müziksel etkinliklerle ilgili olarak sorgulayıcı ve çözümleyici beceriler geliştirmek.
 • Müzik alanına ilişkin sahip olduğu bilgi birikimini müziksel kompozisyonlara aktarma becerisini kazanmak.
 • Sanat dalına ilişkin yöntem ve teknikleri müziksel yaratıcılık gerektiren çalışmalarda kullanmak.

 

Yukardaki  Lisans programını bitirdikten sonra, Devlet Konservatuvarları Müzik Bölümü içinde, gerek genç öğretim elemanlarının akademik kariyer çalışmalarına olanak vermek gerekse lisans eğitiminin devamı olarak yetiştirdiği genç sanatçıları daha üst düzeylere getirmek amacıyla Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programlar açılmıştır.

BESTECİ BESTEKAR NEDİR KİMDİR MÜZİK Türkçe Notalar Arşivi Resim Videosu Foto Yazı Müziği Sözlük Piyano Ne Demek Çeşitleri Kimdir Bilgi Sözlük Nota Müzik
BESTECİ BESTEKAR NEDİR KİMDİR MÜZİK Türkçe Notalar Arşivi Resim Videosu Foto Yazı Müziği Sözlük Piyano Ne Demek Çeşitleri Kimdir Bilgi Sözlük Nota Müzik

CEVAP VER