Konservatuvar Müzik Kompozisyon-Bestecilik Eğitimi. Hedefi ve İş Olanakları Nedir

0
2479
Konservatuvar Müzik Kompozisyon Bestecilik Eğitimi. Hedefi Ve İş Olanakları Nedir Bölümü Besteci Kimdir
Konservatuvar Müzik Kompozisyon Bestecilik Eğitimi. Hedefi Ve İş Olanakları Nedir Bölümü Besteci Kimdir

Kompozisyon (Müzik) Bölümü Nedir, Besteci Kimdir? Bestecilik Nedir? Bestekar Ne Demek?

Müzikte kompozisyon Nedir?

Müzikte kompozisyon; biçim, melodi, ritim, harmoni gibi farklı ögelerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir müzik parçasıdır.

Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Eğitim Programı Profili Nedir?

Kompozisyon Sanat Dalının öncelikli hedefi içinde bulunduğu çağın sanat müziği dünyasında yer edinebilecek, hem enstrümantal ve vokal müzik hem de elektronik müzik dallarında eserler verebilecek besteciler yetiştirmektir.

Bunu yaparken hem geçmiş sanat müziğini çok iyi bilen, yaratım pratiği olarak da hakim olan, hem de deneysellik ve inovasyon peşinde olan, dalındaki sanatsal ve teknolojik yenilikleri uluslararası düzeyde takip eden ve ayrıca diğer sanat dalları hakkında o sanat dallarındaki diğer sanatçılarla ortak disiplinler arası eserler üretebilecek derecede bilgi sahibi bireyler yetiştirmektir.

Kompozisyon Bölümü Hedefi

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon (Bestecilik) programının amacı; Müzik sanat dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, estetik beğeni düzeyi yüksek, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.

Kompozisyon Bölümü Amacı

Geleceğin Türk Müziğinin yaratılmasında en önemli aşamayı gerçekleştirecek , beste yapabilecek güce ve isteğe sahip idealist ve araştırmacı genç dünya müzisyenleri eğitmektir.

Kompozisyon (Bestecilik) Programın Vizyonu

Kompozisyon Bölümü’nün vizyonu, Türk Müziği teori ve repertuvarına hâkim, uluslararası alanda ses getirecek bir Çağdaş Türk Müziği oluşumu ve gelişiminin sorumluluğuna vâkıf, bilim adamı vasıflarına sahip kompozitörler yetiştirmektir.

Kompozisyon Programın Amacı ve Misyonu

Ulusal kimliğimizi küresel değerlerle bağdaştırabilen, onu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edebilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş mezunlar yetiştirmek; Türk Müziği’nde kompozisyon dalında gereksinim duyulan, sanatsal ve bilimsel kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek;

Devlet Konservatuvarı Amacı Ve Hedefi Nedir Devlet Konservatuar Eğitim Ve Hangi Bölümler Vardır Müzik Etkinlik Konseri Merkezi
Devlet Konservatuvarı Amacı Ve Hedefi Nedir. Devlet Konservatuarı Eğitimi Ve Hangi Bölümler Vardır

Türk Müziği’nde kompozisyon alanında çalışmalar yaparak müzik bilimlerine katkıda bulunmak; ortaya konulan materyallerin yayımlanarak bilimin hizmetine sunulup, yeni teoriler üretilmesini sağlamak; kültürümüze sahip çıkılması ve yeni sistemler–metotlar geliştirilmesi konusunda yaratıcı ve araştırmacı ruha sahip gençlerin yetişmesine olanak vermek; programa katılan öğrencilerin sürekli eğitim ve kişisel gelişimi için ulusal ve uluslararası bağlantılar kurup verilen eğitimin sürekli gelişimini sağlayarak, ilgili konularda çalışan sanatçı ve akademisyenlerin, eğitim, araştırma ve danışmanlık potansiyellerini etkin olarak kullanabilecekleri bir ortam oluşturmak; farklı ülkelerdeki üniversitelerle işbirliği yaparak ortak programlar açmak ve üniversitelerarası değişim programları yapmak.

Kompozisyon Bölümü Önemi nedir

Bestecilik (Kompozisyon) Bölümü, geleneksel ve çağdaş müzik teknikleri ve olanaklarının kullanılacağı çeşitli ölçek ve formlarda kompozisyonların yapılanması öğretimini üstlenmiştir. Müzik geleneğimizi kavramış, evrensel teknik ve donanıma sahip, yüksek kültür seviyeli, müzik üretimi dünya ölçeğinde beğeni kazanabilecek düzeyde olan, gerektiğinde öğretim elemanı olarak da görevlendirilecek, araştırmacı profile sahip gençler yetiştirmektedir.

Kompozisyon – Bestecilik Mesleği İş Olanakları

Kompozisyon Bölümü mezunları, konservatuvarlar ve üniversitelerin müzikle ilgili bölümlerinde görev alabilirler; bestecilik, aranjörlük, orkestra şefliği, film müziği besteciliği, çalgı icracılığı gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler.

Kompozisyon Araştırma Konu ve Alanları

Kompozisyon Bölümü’nde, kompozisyon, makam teorisi, müzik teorisi, klasik ve modern armoni, kontrpuan-füg, orkestrasyon, müzik formları, prozodi, kompozisyon çözümleme, koro şefliği vb. alanlarda bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapılmaktadır.

Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri
Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri

Kompozisyon Bölümü Mezunu, Verilen Derece nedir?

 Kompozisyon bölümü programı, yüksek öğretimde Müzik sanat alanı içindeki Kompozisyon dalını temel alan birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Kompozisyon (Konservatuvar Müzik Bölümü ) Lisans derecesine sahip olunur.

Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü Lisans Öğrencisi Örnek Besteleme Deneme Çalışmaları

Genç Besteci: Güneş Yakartepe Son Besteleri, 2019 Yeni Beste Videoları


Yeni Klasik Batı Müziği Bestesi SONATİN FLÜT-PİYANO Genç Besteci: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


2019 Yeni Beste; Nocturne for Piano Violin, Enstrümantal Besteleme Son Projeleri Klasik Batı Müziği


Senfonik Yeni Besteler, IŞIKLARIN GÖLGESİ Çok Sesli Enstrümantal Beste, Son 2019 Amatör Denemesi, Genç Bestekar: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


2019 Son Besteler Şiir: ATTİLA İLHAN, Genç Besteciler Yeni Besteleri, Amatör Serbest Tarz Eserler, Genç Bestecisi: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


Nocturn For Piano Violin, 2019 Yeni Besteler, Genç Besteci Klasik Batı Müziği, Son Beste Eserleri, Genç Bestecisi: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


2019 Yeni Besteler FUZULİ SU KASİDESİ Tasavvuf Sufi Müzik İlahi, Son Bestesi, Beste; Güneş Yakartepe, Genç Bestecisi, Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Bestecileri

CEVAP VER