Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Amacı, Bölümleri ve Eğitimi Nedir?

0
1876
Devlet Konservatuvarı Amacı Ve Hedefi Nedir Devlet Konservatuar Eğitim Ve Hangi Bölümler Vardır Müzik Etkinlik Konseri Merkezi
Devlet Konservatuvarı Amacı Ve Hedefi Nedir. Devlet Konservatuarı Eğitimi Ve Hangi Bölümler Vardır

Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Amacı ve Hedefi Nedir.

Uluslararası sanatsal ve bilimsel değişimlerle her zaman ileride olmak; sanatı ve sanatçıyı toplumsal öğeler ışığında  değerlendirmek, yetiştirmek; günümüz sanat akımlarıyla ve geçmişin özleriyle yoğrularak yaratıcı süreçte var olmak, geçmişten beslenmek ve tüm bunlar ışığında ulusal ve uluslararası arenada tam donanımlı ve yaratıcı müzisyen, eğitimci ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Devlet Konservatuvarı Eğitim ve Hangi Bölümler vardır?

Müzik Enstrümanı (Çalgı)

Türk Müziği ve genel müzik eğitimiyle donatılmış, toplumun  sosyo-kültürel gelişimine katkıda bulunabilen virtüöz sanatçı, eğitici-öğretici, uygulayıcı, yapımcı ve yorumcu yetiştirmektedir.

Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri
Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri

Kompozisyon

Geleceğin Türk Müziğinin yaratılmasında en önemli aşamayı gerçekleştirecek , beste yapabilecek güce ve isteğe sahip idealist ve araştırmacı genç  dünya müzisyenleri eğitmektir.

Kompozisyon Bölümü’nün vizyonu, Türk Müziği teori ve repertuvarına hâkim, uluslararası alanda ses getirecek bir Çağdaş Türk Müziği oluşumu ve gelişiminin sorumluluğuna vâkıf, bilim adamı vasıflarına sahip kompozitörler yetiştirmektir

Müzikoloji

Müzik alanında yapılan bütün bilimsel çalışmaları kapsamaktadır.

Müzik Teorisi

Türk Müziği teorilerinin yanı sıra evrensel müzik teorileri ile toplumların müzik ve sanat kültürünü yükseltecek, ulusal müziği çağdaş düzeye taşıyabilecek öğrenciler yetiştirilmektedir.

Müzik Teknolojileri

Aldığı birikimi  uluslararası alanlara taşıyabilecek, gelişmelere  açık araştırmacı, sanat ve bilim adamı olma özelliklerine sahip, çalgı yapım ve ses kayıtları alanlarında uzman müzisyenler  yetiştirilmektedir.

Ses Eğitimi

Gelişmeye açık, bilgilerini aramasını, tespit etmesini, sorgulamasını ve bunların sonucunda senteze varmasını bilen niteliklere sahip ses sanatçıları yetiştirilmektedir.

Bestekar Kimdir Bestecilik Nedir Bestekar Ne Demek Foto Piyano Nota çalgılar Enstrümanları Müzik Aletleri çalgı çalma
Bestekar Kimdir Bestecilik Nedir Bestekar Ne Demek Foto Piyano Nota çalgılar Enstrümanları Müzik Aletleri çalgı çalma

Türk Halk Oyunları

Geleneksel Türk müziklerini ve oyunlarını, geleneksel müzik öğelerini de içeren bilgileri öğreterek, müzik ve dans eğitimini gerçekleştirmekte, bu eğitim doğrultusunda dansçılar, araştırmacılar ve eğitimciler yetiştirmektedir.

Lisansüstü Eğitim Programları

Türk Müziği Yüksek Lisans Programı

Sanatın kültürün ve müzik biliminin gelişmesini, bilginin aranması, arşivlenmesi, sınıflandırılması, sorgulanması ve bu sorgulamalar sonucunda ortaya çıkan sentezlerin ortaya koyduğu bireysel değerler aracılığı ile paylaşılmasını ve bilimsel bilginin yayılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Müzikoloji ve Müzik Teorisi Doktora Programı

Müzikoloji ve müzik teorisi dalında gereksinim duyulan, bilimsel ve araştırmacı kişiliği ile lider niteliklere sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

CEVAP VER