Devlet Konservatuvarı, KOMPOZİSYON (Bestecilik) Eğitimi Nasıldır?

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı BESTECİLİK (KOMPOZISYON) Anasanat Dalı, Kompozisyon Besteleme Bölümü Eğitimi Nasıldır. MÜZİK NEDİR Hakkında Bilgileri Kimdir Nasıl
Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı BESTECİLİK (KOMPOZISYON) Anasanat Dalı, Kompozisyon Besteleme Bölümü Eğitimi Nasıldır. MÜZİK NEDİR Hakkında Bilgileri Kimdir Nasıl

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı BESTECİLİK (KOMPOZISYON) Anasanat Dalı

Kompozisyon eğitimi, gittikçe karmaşıklaşan dünyamızda, hem bireysel, hem de toplumsal boyutuyla, müzik eğitiminin entelektüel açıdan en zorlayıcı alanlarından biri.

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı, Bestecilik (Kompozisyon) Ana sanat Dalı, besteci adayının, teknik ve düşünsel açıdan kendini geliştirmesine hizmet etmek amacıyla kuruldu. Ulusal ve uluslararası platformlarda aktif olan besteci ve araştırmacılardan oluşan akademik kadrosuyla, 2012-2013 Akademik Yılı’nda öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

Kompozisyon Sanat Dalının öncelikli hedefi içinde bulunduğu çağın sanat müziği dünyasında yer edinebilecek, hem enstrümantal ve vokal müzik hem de elektronik müzik dallarında eserler verebilecek besteciler yetiştirmektir.

Bunu yaparken hem geçmiş sanat müziğini çok iyi bilen, yaratım pratiği olarak da hakim olan, hem de deneysellik ve inovasyon peşinde olan, dalındaki sanatsal ve teknolojik yenilikleri uluslararası düzeyde takip eden ve ayrıca diğer sanat dalları hakkında o sanat dallarındaki diğer sanatçılarla ortak disiplinler arası eserler üretebilecek derecede bilgi sahibi bireyler yetiştirmektir.

Bestecilik ASD Ders İçeriği (Ders Listesi ve Kredileri?

Composition Course List and Crediting
Normal Education (Normal-Gündüz Eğitim)
• Description of Program
• Program Learning Outcomes
• Course List and Crediting
• Interactions Program Learning Outcomes-Course Learning Outcomes
• Qualification Awarded
• Admission Requirements
• Occupational Profile of Graduates
• Graduation Requirements
• Head of Department (or Equivalent)
• Academic Staff
• Level of Qualification
• Qualification Requirements and Rules
• Recognition of Prior Learning
• Examinations, Assessment and Grading
• Mode of Study
• Access to Further Studies

CEVAP VER