GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı

0
1259
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ekibi Konseri Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı Ile Öğrenci Alacak Ders Kurs Eğitim Okul
Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Ekibi Konseri Devlet Konservatuvarı Özel Yetenek Sınavı Ile Öğrenci Alacak Ders Kurs Eğitim Okul

Gazi̇antep Üni̇versi̇tesi̇ Türk Musıkisi Devlet Konservatuvarı


Kuruluşu: 27.06.1987 tarih ve 19500 sayılı kanunla kurulan Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı, Ekim 1988`de üç bölümde toplam 15 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Amacı: Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları bölümlerinde 4 yıl lisans eğitimi sonucu, alanında yetişkin sanatçılar ve eğitimciler yetiştirerek, Türk Kültürünün gelişimine katkı sağlayan, yakından tanınmasına ve bu değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması hususunda çaba sarf eden bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

İstihdam Durumu: Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı mezunları; çeşitli üniversitelerde bulunan Konservatuvarlar, Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri, Eğitim Fakülteleri Müzik öğretmenliği ve Sınıf öğretmenliği Programlarındaki akademik kadrolarda, TRT, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı koro, orkestra ve topluluklarda ses ve saz sanatçısı olarak, pedogojik formasyon sertifikası alanlar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda müzik öğretmeni olarak istihdam edilmektedir.

Fiziki Yapısı: Gaziantep Üniversitesi Türk Musıkisi Devlet Konservatuarı binası Gaziantep Üniversitesi kampüsü içinde bulunmakta olup, 21 derslik, 2 halk oyunları salonu, 2 ritm salonu, 1 çalgı yapım atölyesi, 1 giyim-kuşam odası, 1 arşiv, öğrencilere ait 2 dolap odası ve 2 soyunma odası mevcuttur.

Türk Müziği Devlet Konservatuvarları İsimleri Eğitimi Bölümleri İdeal Orkestrası Piyano Sanatçısı Solisti Piyano Orchestra
Türk Müziği Devlet Konservatuvarları İsimleri Eğitimi Bölümleri İdeal Orkestrası Piyano Sanatçısı Solisti Piyano Orchestra

Sunuş:  Dört bölüm ve beş ana sanat dalı ile bir ana bilim dalından oluşan Konservatuvarımız; alanında uzman kültürel değerlerine sahip fertler yetiştirmenin yanı sıra, yerelden ulusala, ulusaldan evrensele doğru ilerleyen bir anlayışla önemli araştırma ve derleme çalışmalarına ağırlık vermekte ve elde ettiği verileri bilimsel ortamlarda sunmaktadır. Tüm bu çalışmaların sonucunda hem derlenen kültürel değerlerimizi halka sunmak hemde öğrencilerin almış oldukları eğitimi sergilemek amacıyla çeşitli illerdeki üniversitelerde konser ve gösteriler yapmakta bu sayede hem halkla bağlantılar güçlendirilmekte hemde eğitim seviyesi hızla yükseltilmektedir.

Müzikoloji Bölümü ile bu bölüme bağlı “Etno Müzikoloji ve Folklor Anabilim Dalında” yükek lisans açma çalışmaları devam etmektedir. 2013-2014 eğitim yılından itibaren hazırlık eğitimi kaldırılmış olup; 4 yıllık lisans eğitimi ile eğitiminde ilerlemeye devam edecektir. 1988-1989 yılında eğitim öğretimine başlayan Konservatuvarımız bu gün itibarıyla alt yapısını tamamlamış dinamik bir eğitim kadrosuyla eğitim öğretimine devam etmekte olup, her yeni yılda daha güçlenerek geleceğe umutla ve şevkle bakmaktadır.

II. Öğretim:  Konservatuvarımız bünyesinde 12.05.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısında, 2547 Sayılı Kanun’ un 2880 Sayılı Kanunla Değişik, 7/d-2 ve 7/h maddeleri, 3843 Sayılı Kanun’ un 4. maddesi gereğince; Temel Bilimler ve Ses Eğitimi Bölümlerine II. öğretimin açılması ve her bölüme 25′ er öğrenci alınması uygun görülmüş olup, eğitim ve öğretimine başlamıştır.

CEVAP VER