Müzik Kompozisyon Amacı, Vizyonu, Nerede Çalışır ve İş İmkanları Nedir?

0
1764
Müzik Kompozisyon Amacı, Vizyonu, Nerede Çalışır, İş İmkanları Nedir Konservatuvar Bestecilik Eğitimi. Hedefi Nedir Besteci Kompozitör Kimdir Senfoni Orkestrası Orchestra Music
Müzik Kompozisyon Amacı, Vizyonu, Nerede Çalışır, İş İmkanları Nedir Konservatuvar Bestecilik Eğitimi. Hedefi Nedir Besteci Kompozitör Kimdir Senfoni Orkestrası Orchestra Music

Konservatuvar Bestecilik (Kompozisyon) Eğitimi. Hedefi Nedir? Besteci-Kompozitör Kimdir?

 KOMPOZISYON (Bestecilik) Nedir?

Kompozisyon (Bestecilik) birbirinin etkisiyle türü ve tarzı oluşturan, belirli uyum ve şekil oluşturma kanunlarının birleşimidir. “Kompozisyon” terimi Latin sözcüğü compositio’dan alınmıştır ve “düzenleme, bağlama, toplama, birleştirme” anlamına gelir.

Sadece müzik besteleme yeteneği olan kişilerin kompozisyon yapmaları gerektiği düşünülür. Ama aslında bu fikir yanlıştır, insan doğduğunda çeşitli sanatlara yetenekli doğar ve bunları belirli alıştırmalarla geliştirir. Örneğin,17–19. yüzyıllarda çocuğuna müzik eğitimi verebilecek olan her ailenin çocukları kompozisyon dersi alırdı. Edinilen bu bilgiler sayesinde, o çocukların çoğu dünyaca ünlü birer besteci olmuşlardır.

Kompozisyon (Bestecilik) Eğitimi Sayesinde; siz vokal ve aletli İmprovizasyon (Doğaçlama) sanatını ve müzik dilinin ifade gücü araçlarını doğru kullanmayı öğreneceksiniz.

Piyano, müzik bilgisi, uyum ve orkestralamayı benimsemeye yardımcı olur. Şarkı söylemeye, müziğin melodik tarafını analiz etmeye, müzisyenin müzik kulağını ve önsezisini geliştirmeye yardımcı olur. Siz kendinize eşlik ederek şarkı söyleyebilir, duyduğunuz şarkıları rahatlıkla çalabilir ve eseri kendi ses tonunuza göre uyarlayabilirsiniz.

Müzikte kompozisyon Nedir?

Müzikte kompozisyon; biçim, melodi, ritim, harmoni gibi farklı ögelerin uyumlu bir şekilde bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir müzik parçasıdır.

Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Eğitim Programı Profili Nedir?

Kompozisyon Sanat Dalının öncelikli hedefi içinde bulunduğu çağın sanat müziği dünyasında yer edinebilecek, hem enstrümantal ve vokal müzik hem de elektronik müzik dallarında eserler verebilecek besteciler yetiştirmektir.

Yeni Klasik Batı Müziği Bestesi SONATİN FLÜT-PİYANO Genç Besteci: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler
Bunu yaparken hem geçmiş sanat müziğini çok iyi bilen, yaratım pratiği olarak da hakim olan, hem de deneysellik ve inovasyon peşinde olan, dalındaki sanatsal ve teknolojik yenilikleri uluslararası düzeyde takip eden ve ayrıca diğer sanat dalları hakkında o sanat dallarındaki diğer sanatçılarla ortak disiplinler arası eserler üretebilecek derecede bilgi sahibi bireyler yetiştirmektir.

Kompozisyon Bölümü Hedefi

Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Kompozisyon (Bestecilik) programının amacı; Müzik sanat dalında yeterli bilgi ve becerilerle donanmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören yaratıcı, estetik beğeni düzeyi yüksek, gelişmeye açık çağdaş sanatçılar yetiştirmektir.

Kompozisyon Bölümü Amacı Nedir?

Geleceğin Müziğinin yaratılmasında en önemli aşamayı gerçekleştirecek , beste yapabilecek güce ve isteğe sahip idealist ve araştırmacı genç dünya müzisyenleri eğitmektir.

Kompozisyon (Bestecilik) Programın Vizyonu Nasıldır?

Kompozisyon Bölümü’nün vizyonu, Müzik teori ve repertuvarına hâkim, uluslararası alanda ses getirecek bir Çağdaş  Müzik oluşumu ve gelişiminin sorumluluğuna vâkıf, bilim adamı vasıflarına sahip kompozitörler yetiştirmektir.

Kompozisyon Programın Amacı ve Misyonu

2019 Yeni Beste; Nocturne for Piano Violin, Enstrümantal Besteleme Son Projeleri Klasik Batı Müziği
Ulusal kimliğimizi küresel değerlerle bağdaştırabilen, onu ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edebilen, kendisini sürekli geliştirebilen, teknolojiye, çevreye, topluma ve etik değerlere saygılı, yaratıcı, girişimci ve lider özelliklere sahip, çağdaş mezunlar yetiştirmek; Müzik Alanında kompozisyon dalında gereksinim duyulan, sanatsal ve bilimsel kişiliği ile lider niteliklerine sahip, yaratıcı profesyoneller yetiştirmek;

Kompozisyon Bölümü Önemi nedir

Bestecilik (Kompozisyon) Bölümü, geleneksel ve çağdaş müzik teknikleri ve olanaklarının kullanılacağı çeşitli ölçek ve formlarda kompozisyonların yapılanması öğretimini üstlenmiştir. Müzik geleneğimizi kavramış, evrensel teknik ve donanıma sahip, yüksek kültür seviyeli, müzik üretimi dünya ölçeğinde beğeni kazanabilecek düzeyde olan, gerektiğinde öğretim elemanı olarak da görevlendirilecek, araştırmacı profile sahip gençler yetiştirmektedir.

Kompozisyon Araştırma Konu ve Alanları

Kompozisyon Bölümü’nde, kompozisyon, makam teorisi, müzik teorisi, klasik ve modern armoni, kontrpuan-füg, orkestrasyon, müzik formları, prozodi, kompozisyon çözümleme, koro şefliği vb. alanlarda bilimsel ve sanatsal çalışmalar yapılmaktadır.

Nocturn For Piano Violin, 2019 Yeni Besteler, Genç Besteci Klasik Batı Müziği, Son Beste Eserleri, Genç Bestecisi: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler

Kompozisyon Bölümü Mezunu, Verilen Diploma ve Derece Nedir?

 Kompozisyon bölümü programı, yüksek öğretimde Müzik sanat alanı içindeki Kompozisyon dalını temel alan birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp program yeterlilikleri sağlandığında Kompozisyon (Konservatuvar Müzik Bölümü ) Lisans derecesine sahip olunur.

Kompozisyon – Bestecilik Mesleği İş Olanakları Nasıldır?

Kompozisyon Bölümü mezunları, konservatuvarlar ve üniversitelerin müzikle ilgili bölümlerinde görev alabilirler; bestecilik, aranjörlük, orkestra şefliği, film müziği besteciliği, çalgı icracılığı gibi alanlarda faaliyet gösterebilirler.

Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü Lisans Öğrencisi Örnek Besteleme Denemeleri

Genç Besteci: Güneş Yakartepe Son Besteleri, 2019 Yeni Beste Videoları


Senfonik Yeni Besteler, IŞIKLARIN GÖLGESİ Çok Sesli Enstrümantal Beste, Son 2019 Amatör Denemesi, Genç Bestekar: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


2019 Son Besteler Şiir: ATTİLA İLHAN, Genç Besteciler Yeni Besteleri, Amatör Serbest Tarz Eserler, Genç Bestecisi: Güneş Yakartepe, 2019 Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Besteciler


2019 Yeni Besteler FUZULİ SU KASİDESİ Tasavvuf Sufi Müzik İlahi, Son Bestesi, Beste; Güneş Yakartepe, Genç Bestecisi, Son Besteleri, Genç Bestekarlar, Son Bestecileri

Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Anasanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri
Konservatuvar Müzik Bölümü Kompozisyon Bestecilik Ve Orkestra Şefliği Üniversite Lisans Eğitimi Ana sanat Dalı Programı Nedir Üniversite Lisans Eğitim Programı Profili Müzik Aletleri

CEVAP VER