Kaç Tane Osmanlı-Türk Milli Marşı Vardır? Ulusal Marşlar Listesi, Bestecileri ve Videoları. Ottoman Anthem

0
1863
Osmanlı Türk Milli Marşları Nelerdir Bestecileri Kimdir Ulusal Marş Listesi Ve Videoları Nedir. Türkiye Bayrağı Ve Osmanlı Bayrağı.
Osmanlı Türk Milli Marşları Nelerdir Bestecileri Kimdir Ulusal Marş Listesi, Öyküsü Ve Videoları Nedir. Türkiye Bayrağı Ve Osmanlı Bayrağı. Osmanlı Tarihinde Kaç Tane Milli Marşı Vardır? 6 Ulusal Marşı, Bestecileri ve Padişahları Kimdir?

Osmanlı-Türk Milli Marşları Nelerdir? Bestecileri Kimdir? Ulusal Marş Listesi ve Videoları Nedir?

Araştırmalarıma göre başlıca 6 milli marşımız vardır.
Milli marşlar, Protokolde, Merasimlerde, bayramlarda ve Yabancı Devlet Büyüklerini Karşılarken, Padişahın şerefine çalındığı için bu marşların Belirli bir güfteleri yoktu.
Genelde Batı tarzı Enstrümantal Askeri bando Müzik Marşlarıdır. Genelde Mızıkayı Humayün Saray-Padişah Bandosu Çalması için Bestelenmiştir.
Osmanlı Padişah ve Devlet Büyükleri karşılanırken, Yabancı Devlet Askeri Bandoları da çalması için Notaları hazırlanmıştır.
Ben Bunların Elimden Geldiğince Piyano-Nota Düzenlemelerini yazmayı, Sizlere çalmayı, o zamanlardaki Duyguyu yaşamayı ve sizlere Aktarmayı hedefledim.
Bazı Marşları İlk defa ben çaldım.
OSMANLI TARİHİNDE DEVLET RESMİ MİLLİ MARŞ BESTELENME HİKAYESİ VE SÜRECİ NASIL OLMUŞTUR?

–  Milli Marşı Olmayınca Onun Yerine halk Türküsü

Danimarka’daki bir beynelmilel fuarda sırayla limana giren gemilerin taşıdıkları bayrağa göre milli marşları çalınmakta iken, limana bir Osmanlı gemisi girince, elinde milli marşın notası bulunmayan sahildeki orkestra telaşlanmış, sonra geminin bayrağına bakıp içinde ay-dede ve yıldız geçen bir halk türküsünü çalmışlardı.

– Osmanlı Milli Marşı Olmayınca Saltanatlı Tekbir

Bir Osmanlı zabiti anlatıyor: I. Cihan Harbi esnasında Alman karargahındaki bir müşterek kutlama sonunda Almanlar hep bir ağızdan milli marşlarını söylediler.

Sıra bize geldiğinde ne yapacağımızı şaşırdık.
Sonra hep bir ağızdan meşhur saltanatlı tekbiri (teşrik tekbirini) iki defa okuduk. Bu, çok müsbet bir tesir hasıl etti. Üstelik çıkarken Alman orkestra şefi bu milli marşın notalarını istedi.
Kendisine “Harbiye Nezareti’ne telgraf çekeriz, gönderirler” demek zorunda kaldık.

Saltanatlı Tekbiri (teşrik tekbiri) Nedir, Anlamı Ne?
Segah Tekbir aslında Teşrik Tekbiridir. Teşrik tekbiri ise Kurban bayramında farz namazlardan sonra getirilen tekbirlerdir.
Arefe günü sabah namazından bayramın 4. günü ikindi namazına kadar farz namazlarını müteâkip birer defa okunur. Ve camilerimizde okunan bu tekbirler, Itri’nin Segah Tekbiri’dir.
Aynı zamanda Saltanatlı Segah Tekbiri de denir.

Piyano Resitali ITRİ Segah TEKBİR Tasavvuf Musikisi Eseri, Konseri Güzel Enstrümantal Müzik İlahiler

h3> Milli Marşı Olmayınca Onun Yerine Almanya’da Alman türküsü olan AYDEDE

1875 yılında, Almanya’da yapılan bir törende, sıra Osmanlı Devleti’nin milli marşını çalmaya gelince, orkestra şefi önce ne yapacağını bilememiş, ancak Osmanlı bayrağındaki hilâlden esinlenerek ünlü bir Alman türküsü olan AYDEDEi AYDEDE’yi çaldığı belirtilmektedir.

OSMANLI TARİHİNDE DEVLET RESMİ MİLLİ MARŞ BESTELENME HİKAYESİ VE SÜRECİ

Osmanlılarda Mehter Şark tarzında askeri havalar çalardı. Sultan II. Mahmud zamanında Avrupa usulünde bando kurulup marşlar bestelendi.

Osmanlı Devleti Marşları Osmanlı Devleti’nin kurulduğu yıldan beri kullanılmaktadır.
Osmanlı devletinin 19. yüzyıla kadar ulusal bir marşı olmamıştır. Askeri Ordu ve bandonun yeniden yapılandırıldığı sırada II. Mahmut döneminde Guiezeppe Donizetti Osmanlı Devleti’ne çağırılmıştır.

Donizetti Paşa olarak da bilinen Guiezeppe Donizetti tarafından batı müziği türünde bestelenen Mahmudiye Marşı Osmanlı Devleti’nin ilk resmi marşı olmuştur.
Fakat bu marşa aynı dönemdeki diğer monarşi devletlerin marşı gibi ulusal bir marş değil de kraliyet marşı olmuştur.
Şu an Kullandığımız, “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” bayrak Türk Bayrağımızın Kabülü

Tanzimat Devri sırasında ilk ulusal marş olan Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir.

Osmanlı Devleti Resmi Olarak Hangi Marşları Kullanmıştır? Resmi Milli Marşlar Nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde, Sultan 2. Mahmud zamanında uygulamada başlayan reform hareketleriyle bir Batı musiki ve gelenekleri de kabul edilmeye başlandı.
Özellikle çok sesli müzik ve türleri Osmanlıların hayatına girmeye başladı. Bu meyanda Batı’dan getirilen besteciler İmparatorluk Marşı diyebileceğimiz padişahların hükümranlığını simgeleyen marşlar bestelediler.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI (NATİONAL IMPERIAL OTTOMAN ANTHEM), MARŞ BESTECİLERİ, KULLANILDIĞI YILLAR, VİDEOLARI

1- OSMANLI PADİŞAHI, SULTAN II. MAHMUD İÇİN BESTELENEN MAHMUDİYE MARŞI
1808-1839 Yılları Arası Kullanıldı.
Guiseppe Donizetti ve Kardeşi Gaetano Donizetti Besteledi.

MAHMUDİYE MARŞI İlk Osmanlı Milli Marşı, Türk Ulusal Marşları, Beste: Donizetti Ottoman Anthem Music

— AY YILDIZLI AL BAYRAK T.C. BAYRAĞI KABULÜ – Tanzimat Devri sırasında Mecidiye Marşı bestelenmiş ve bugün Türkiye Cumhuriyeti`nin kullandığı “Beyaz ay yıldızlı al bayrak” resmi bayrak olarak kabul edilmiştir. Osmanlı’da padişahlara özel resmi marşlar şunlardır:

2- MECIDIYE MARŞI – 1839-1861 YILLARI ARASI KULLANILDI. Guiseppe Donizetti Tarafından Abdülmecid İçin Bestelendi.
MECİDİYE MİLLİ MARŞI, Osmanlı Ulusal Resmi Marşları, Beste: Donizetti Paşa, Piyano Solo: Güneş Yakartepe Ottoman National Anthem, Ottomane Hymne National,

3- AZİZİYE MARŞI – 1861-1876 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Callisto Guatelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz İçin Bestelendi.

Aziziye Milli Marşı, Osmanlı Resmi Marşları, Imperial March Ottoman, Guatelli Paşa, Sultan Abdülaziz

4- HAMİDİYE MARŞI – 1876-1909 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Necip Paşa Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamit İçin Bestelendi.

Osmanlı Milli Marşı, Beste, Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottomane Empire Music, Piano Resitali

5- REŞADİYE MARŞI – 1909-1918 YILLARI ARASI KULLANILDI.
Italo Selvelli Tarafından Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.

6- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTİKLAL MİLLİ MARŞI.
Bilindiği Gibi 724 Şiir Arasından Mehmet Akif Ersoy’un Şiiri 12 Mart 1921’de İstiklal Marşı, Milli Marş Olarak Kabul Edildi.

OSMANLI MİLLİ MARŞLARI, OSMANİYE MARŞI, BESTE: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA PİYANO RESİTAL, OTTOMAN MÜZİK

OSMANLI MİLLİ MARŞI, HYMNE NATİONAL OTTOMAN ANTHEM, Tevfik Fikret, Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz Merd Oğlu Mert Osmanlıyız, Meşrutiyet marşı.

Meşrutiyet İlan Edilince İttihatçılar Modern Bir Millî Marş Aradılar. Beethowen’in Türk Marşı Teklif Edildiyse De “Bir Fedâi Milletiz/Merd Oğlu Merd Osmanlıyız” Diye Başlayan Marş Benimsendi.
Rusça gazete Stambulskiye Novosti’de gazetesinde Marş, hakkında verilen bilgilere göre, Türkiye’deki ihtilalden ilham alarak, Fransızların ‘Marselyeza’sını andıran güzel bir marş bestelemiş olduğunu yazıyor.
Yazıda denildiğine göre, Tevfik Fikret, bu muhteşem müziğin rûhuna denk düşen çok güzel sözler yazmış; böylece ortaya tam bir milli marş çıkmıştır.
Bu eser, hem Paris’te çok büyük ilgi görmüş, hem İstanbul’daki müzik yarışmasında birinciliği almış. Yarışma sonrası Osmanlı milli marşı olarak kabul edilmiş, deniliyor.
Yazıda denildiğine göre, Tevfik Fikret, bu muhteşem müziğin rûhuna denk düşen çok güzel sözler yazmış; böylece ortaya tam bir milli marş çıkmıştır [Стамбульские новости. 1909: № 8 ]
Osmanlı Milli Marşı için Tevfik Fikret’in Vatan Şarkısı şiirinden Bestelenmiştir.
Bestecisi,Lübnanlı Wadia Sabra’dır (1876-1952). “Paris’te yüksek müzik okulundan mezun olan V. Sabra Efendi, Doğu ve Batı müzik kültürlerini iyi bilen ve araştıran, ikisini da kendi bestelerinde kaynak olarak faydalanan, nadir bulunur Osmanlı müzisyeni olarak yetişmiştir”Ve Wadia Sabra, Lübnan Cümhüriyetinin Milli Marşınında bestecisidir.
“Bir Fedâi Milletiz marşından Sonra Salvalo’nun Reşadiye Marşı resmen ilan edildi.
Osmanlı Milli Marşı, Hymne National Ottoman Anthem, Tevfik Fikret Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz, Beste: Sabra, 2. Meşturiyet

Osmanlı Milli Marşı, Hymne National Ottoman Anthem, Tevfik Fikret, Vatan Şarkısı, Biz Fedai Milletiz Merd Oğlu Mert Osmanlıyız, Meşrutiyet marşı.

Bu marş, Osmanlı Milli marşı (Hymne National Ottoman) iddaa edilsede, İttihat ve Terakki Cemiyeti, İkinci Meşrutiyet Marşı olarak Tanımlamak daha doğrudur.

Nitekim 1909, REŞADİYE MARŞI, Italo Selvelli Tarafından Dönemin Osmanlı Padişahı, Sultan Mehmet Reşat İçin Bestelendi.
Sultan Vahideddin tahta çıktığında “Marş bestelenecek zaman değil” dediği için bu devirde Mahmudiye Marşı çalındı.
Osmanlı Devleti’nin son millî/Ulusal Resmi marşıdır.
Milli marşlar, Protokolde, Merasimlerde, bayramlarda ve Yabancı Devlet Büyüklerini Karşılarken, Padişahın şerefine çalındığı için bu marşların Belirli bir güfteleri yoktu.
Genelde Batı tarzı Enstrümantal Askeri bando Müzik Marşlardır.
Hepsi çok güzel ve anlamlı. Melodileri Harika. Bunları sizler için Keyif ile icra etmeye çalıştım.
Tüm Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Listesi. Ottoman İmperial Anthem

Tüm Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Önemli Yabancı Dillerdeki Karşılıkları.

Osmanlı Milli Marş Yabancı dil karşılıklarını merek ettim ve Araştırıp,Sizler Aşağıya Liste yaptım:
İngilizce: Ottoman National Anthem March,
Almanca: Ottomane Nationalhymne Marche,
Fransızca: Ottoman Hymne National,
İtalyanca; Ottomano İnno Nazionale ,
İspanyolca; Otomano Himno Naciona,
Portekizce: Otomano Hino Nacional
Osmanlı Müziği-Marşı Yabancı dil karşılıkları
İngilizce: Ottoman Empire Music March,
Fransızca: Ottomane Musique,
Almanca: Osmanische Musik Marche,
İtalyanca; Ottomano Musica İnno,
İspanyolca; Otomano Música himno

CEVAP VER