Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 11

0
1107
Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 12 En Son. Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 12 İTÜ MİAM Concert Konser Çağdaş Composer Composition Besteci Bestesi Eseri
Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 12 En Son. Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 12 İTÜ MİAM Concert Konser Çağdaş Composer Composition Besteci Bestesi Eseri

2018 Genç Besteciler Festivali, Sesin Yolculuğu 12 İTÜ MİAM’da

İTÜ MİAM – İTÜ Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi

Sesin Yolculuğu 11 Genç Besteciler Festivali
7.05.2019 & 18.05.2019
Sesin Yolculuğu 12 Genç Besteciler Festivali bu Cuma ve Cumartesi İTÜ Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Amfisi’nde

Sesin Yolculuğu 12 Young Composers’ Festival is this Friday and Saturday @ İTÜ MAÇKA Campus, Mustafa Kemal Hall

Türkiye’de öğrenim görmüş genç ve çağdaş bestecilerin eserlerini 3 konserlik bu seride dinleyebilirsiniz.

You can listen to young composers’ works who have had their education in Turkey in this three-concert series.

Diskant Çağdaş Müzik Topluluğu’nun katılımıyla…/with the participation of Diskant Ensemble…

Katılım ücretsizdir.
The event is free of charge.

Katılımcı Akademik Kurumlar/Participant Academic Institutions:

Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Bilken Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi

 

CEVAP VER