Besteci; Santuri Ethem Efendi Kimdir? Türk Osmanlı Klasik Müziği ve Musikisi Bestecileri

0
1734
Bestekar Santuri Ethem Efendi Kimdir Önemli Osmanlı Müzisyen Ve Bestecileri Türk Klasik Musikisi En Güzel Eserler Ottoman Music
Bestekar Santuri Ethem Efendi Kimdir Önemli Osmanlı Müzisyen Ve Bestecileri Türk Klasik Musikisi En Güzel Eserler Ottoman Music

BESTEKAR SANTURİ ETHEM EFENDİ KİMDİR. Kısaca Hayatı, Eserleri

ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ethem Bey, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra müzik eğitimine Enderûn’da başladı.
Keman çalmayı istemesine rağmen santur çalmaya yönlendirildi.
İlk musiki bilgisini Hacı Arif Bey ve Müezzinbaşı Rifat Bey gibi ünlü hocalardan aldı.
Maliyede miras memuru olarak çalışmaya başlayan Ethem Bey, bir taraftan da mûsikî derslerine devam etti.
25 yaşındayken Sabiha Hanım’la evlendi ve bu evlilikten dört yıl ara ile Mehmet Ali ve Münir adında iki oğlu dünyaya geldi.

Piyano En Güzel Saz Eseri ŞEHNAZ LONGA Bestekar; Santuri Ethem Efendi Türk Osmanlı Klasik Müzik-Musikisi, Piyano Nota Düzenleme: Güneş Yakartepe

Saray hizmetinde uzun süre kalmadı. Buradan ayrıldıktan sonra Maliye Nezareti’ne memur olarak girdi. Memuriyetinin ilk yıllarında eşi Sabiha Hanım’la evlenmişti. Bu evlilikten Ali ve Münir adında iki oğlu oldu. Büyük oğlu Ali Bey 1.Dünya Savaşı’nda şehit olmuştur. Sonraları Soğanağa mahallesinden taşınarak Kazancılar’da oturdu.
Kısa sürede ünü İstanbul’un mûsiki çevrelerine yayılmış ve her mûsiki topluluğunda aranır olmuştu. Olağanüstü müzikalitede çaldığı sazı sâyesinde geniş bir çevre edindi. Bir yandan mevlevihânelere devam ederken, diğer yandan çağdaşı olan ünlü mûsikişinaslarla ilişki kuruyordu. Böylece o yılların büyük icrâcılarından Tophâneli Sabri Bey, Tanburi Aziz Mahmud Bey, Kanuni Hacı Ârif Bey, Eczacı Şaban Bey, Kemani Mehmed, Giriftzen Âsım Bey ve daha başkalarını tanıdı. Eniştesinin evinde bu sanatkârların katılması ile fasıllar yapılırdı.
1902 yılında Anadolu yakasına geçerek Göksu’da bir yalı satın aldı;buraya yerleşti. Edhem Bey’in de katılmasiyle tertiplenen Göksu “Boğaziçi Âlemleri” dillere destan olmuştu. Bu âlemlerde Edhem Bey’in müstesna bir yeri vardı.
Hıdiv İbrahim Paşa’ın daveti üzerine Mısır’a gitmiştir. 14 Ekim 1911 yılında Göksu deresi taşarak yalısını sel bastı. Nota koleksiyonu, bazı değerli yazma eserler mahvoldu. Eserlerinin çoğunu sonradan notaya almıştır. Bu olaydan kısa bir süre sonra felç geçirerek 1913 yılında emekli oldu. Eşinin 1924 yılında ölümü üzerine büsbütün yalnız kaldı. Hastalığının ilk yıllarında şehzâdeler, şair Nigâr Hanım ve daha birçok ünlü kimseler ziyaretine gelirdi.
Hattâ birgün şehzâdelerden biri ziyaretine gelmiş, kimseye haber vermeden Edhem Bey’i almış, sandalla biraz dolaştırdıktan sonra evine getirmişti.
Bundan haberi olmayan komşularını telaşa düşürmüştü. Bütün bu ilgiler uzun süreli olmadı. Sağlıklı olduğu zamanlar çevresinden ayrılmayan bu iyi gün dostları Edham Bey’i çabuk unuttular. Yardım sever birkaç komşusunun ilgisi ile yaşadı. Nihayet soğuk bir Eylül günü, 14 Eylül 1926 tarihinde mangaldan yorganına sıçrayan bir kıvılcımın çıkardığı bir yandın sonucu ağır bir şekilde yandı. Komşularının yetişmesi ile kurtarıldıysa da aynı gün hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ile pek ilgilenen olmadı.
Durumu haber alan öğrencisi Santuri Ziya Bey’in topladığı beş altı kişi ile Göksu mezarlığında toprağa verildi.
Firuzağa’da dersane açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.Aynı görevi yılları arasında Dar-ül Musiki-i Osmani’de yaptı. Göksu’daki yalısı bir su baskınında hasar gördü. Bu baskında bestekârın notaya alınmış birçok eseri, önemli nota koleksiyonları, şâir Enderunlu Vâsıf Efendi’nin el yazısı olan divânı kayboldu.
Daha sonra hafızasında yer alan musikî eserlerini yeniden yazmaya başladı. Birkaç yıl sonra büyük oğlu Mehmet Ali, Diyale Muharebesi’nde hayatını kaybetti.

Piyano En Güzel Saz Eseri ŞEHNAZ LONGA Besteci; Santuri Ethem Efendii Türk Osmanlı Klasik Müziği ve Musikisi, Piyano Nota Düzenleme: Güneş Yakartepe Ottoman Music

En Güzel Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi?
Piyanist Güneş Yakartepe, ” ŞEHNAZ LONGA BESTE SANTURİ ETHEM EFENDİ ” Şarkısını Piyano Notalarını yazarak, Kuyruklu Piyano ile çaldı.
Kanun Üstadımız Güzel tınıları ile Piyaniste Eşlik Etti.
Enstrümantal Türk Saz Eserlerini Piyano ve Kanun Serisi: 1
Piyano ve Kanun Düeti
Enstrümantal Popüler Klasik Saz Eserleri Nota ve Piyano Eşlik Düzenleme: Gunes Yakartepe
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, 16 Yaş (2013) Konser ve Piyano Düzenleme çalışmaları
Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar…

CEVAP VER